Okulista - leczenie dorosłych

Gabinet prowadzi szereg standardowych i specjalistycznych badań:

 • badanie refrakcji oczu
  przy użyciu Autrefraktometru Nikon (tzw. komputerowe badanie wzroku)
 • badanie ostrości widzenia (z wykorzystaniem rzutnika optotypów i specjalnego ekranu) optotypy mogą być: – obrazkowe – literowe – cyfrowe, – haki lub pierścienie są używane w zależności od wieku i sprawności badanej osoby
 • dobór szkieł korekcyjnych
  przy pomocy skomputeryzowanego foroptera Nikon z użyciem filtra czerwono – żółtego i cylindra skrzyżowanego dla zobiektywizowania potrzeb niezależnie od wieku i sprawności badanej osoby
 • badanie w biomikroskopie (lampie szczelinowej)
  z użyciem m.in. fluoresceiny, różu bengalskiego i specjalnych filtrów barwnych dla oceny przedniego odcinka oka (np. urazów rogówki, objawów zapalenia tęczówki, oceny zaćmy itp.)
 • badanie dna oka
  ocena tarczy nerwu wzrokowego, plamki żółtej, naczyń siatkówki dla potrzeb m.in. kardiologa, diabetologa ,internisty, neurologa i innych specjalistów
 • mierzenie ciśnienia wewnątrzgałkowego (jaskra)

Badania dodatkowe

 • skiaskopia
 • gonioskopia
 • badanie drożności dróg łzowych
 • jakość i ilość wydzielanych łez

Badanie pola widzenia

Jest wykonywane na perymetrze komputerowym Medmont M600W 6 programów (m.in. jaskrowy, centralny, neurologiczny), w 3 podstawowych strategiach w zależności od przewidywanych zmian chorobowych lub w badaniu profilaktycznym pozwala dobrać odpowiedni test, by w ciągu od 2 do 12 minut badania, określić m.in. zakres (ubytki) w polu widzenia, czułość siatkówki, a w trakcie badań kontrolnych na specjalnych wykresach określić progresję patologicznych zmian, albo proces naprawczy po leczeniu.