Okulista - leczenie dzieci

Dziecko wymaga specjalistycznego badania okulistycznego gdy zauważymy jego nietypowe zachowania np.:

  • brak wzrokowego kontaktu z otoczeniem,
  • nieprawidłowe ustawienie lub ruchomość oczu,
  • biały odblask ze źrenicy,
  • wydzielina w worku spojówkowym, łzawienie.

Badając dno oczu (wygląd tarczy nerwu wzrokowego, rozwój unaczynienia i budowę siatkówki) współpracujemy z lekarzem pediatrą i neurologiem wieku rozwojowego.

Wczesne wykrycie wady wzroku pozwala na zabezpieczenie dziecka przed niedowidzeniem, które nieleczone pozostaje na zawsze. Stosując odpowiednią korekcję wady (okulary, soczewki nagałkowe) i odpowiednie ćwiczenia ortooptyczne możemy zapewnić dziecku prawidłowe warunki do rozwoju widzenia.

W badaniu bardzo małych dzieci stosuje się metody nie wymagające współpracy badanego. Od 2-3 roku życia dziecka wykorzystuje się automatyczny pomiar refrakcji oraz specjalne tablice nie wymagające umiejętności czytania.